ประกาศกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดหมวดหมู่ และทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (ไฟล์ภาพนิ่งดิจิทัล) ชุด สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์โดยวิธีคัดเลือก โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวนผู้เข้าชม 178